Træfældning

GRUNDEJERFORENINGEN
ÆBLEVÆNGET 8520
www.aeblevaenget8520.dk

 

Til beboerne i Æblevænget.                                                     April 2019

 

Vedr. træfældning på legeplads Nord.

Foreningens anlægsgartner har nu beskåret, det træ der skulle beskæres på legeplads Nord, jf. beslutning truffet på foreningens generalforsamling den 7. marts 2019.
Ved beskæringen af træet, vurderede gartneren ved den øvrige besigtigelse, at træet bag var et dødt vildskud, som dermed også blev fældet – samt at træet ved siden af var sygt og en umiddelbar vurdering var, at en beskæring af 2 meget kraftige grene var absolut påkrævet, idet der var stor risiko for, at disse kunne knække når som helst.
Men den nødvendige beskæring ville samtidig medføre, at træet ville blive ”sidetungt” med øget og stor risiko for, at hele træet kunne vælte når som helst i en evt. storm.

Bestyrelsen drøftede gartnerens vurdering på bestyrelsesmøde den 11. april 2019, og besluttede enstemmigt – trods vores interesse i at bevare de store og flotte træer vi har i foreningen – at det af sikkerhedsmæssige årsager ikke ville være forsvarligt at udsætte en beslutning om træets skæbne til næste generalforsamling, men akut var nødvendigt at fælde træet helt nu, idet der er tale om et træ placeret på legeplads, hvor børn skal kunne færdes sikkert.

Det er naturligvis som aftalt på generalforsamlingen meningen, at der skal plantes nye træer som erstatning, og bestyrelsen vil derfor opfordre beboerne til at inspirere med forslag om, hvilke træer der evt. ønskes plantet som erstatning for det/de træer der er fældet.

Det er muligt, at beskæring og fældning af træerne ikke falder ud til beboernes forventninger, men vi er som bestyrelse nødt til at understrege, at i en situation som den aktuelle – med den beskæring og træfældning der er sket – er bestyrelsens opgave udelukkende at få opgaverne iværksat, ved sagkyndig bistand fra fagekspert. Vi må derfor sætte vores lid til den vurdering vores anlægsgartner træffer om såvel beskæring og nødvendig fældning af træer der udgør en fare pga. sygdom, som tilfældet her.
Det vil kunne forekomme igen, og vi må som bestyrelse til hver en tid tage ansvar for, at vi alle kan færdes sikkert på vores fælles arealer – og især da vores legepladser er placeret på disse områder.

Stubfræsning vil i øvrigt blive foretaget i efteråret 2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen