Generalforsamling

Diverse materialer som er fremlagt på generalforsamlingerne kan ses ved at klikke på de respektive links.

2019
Indkaldelse   Beretning   Regnskab   Status  Vejledning til vedtægtsændringer  Forlag til vedtægtsændringer  Forslag til fældning/beskæring   Fuldmagt    Budgetforslag   Referat

2018
Indkaldelse  Beretning  Regnskab  Status  Forslag  Budgetforslag  Referat

2017
Indkaldelse  Beretning  Regnskab   Budgetforslag  Forslag  Referat

2016
Indkaldelse  Beretning  Regnskab  Regnskab, vejfond  Status  Budgetforslag  Referat

2015
Indkaldelse  Referat

2014
Indkaldelse  Beretning  Regnskab  Regnskab, vejfond  Budget  Referat  Gartneraftale

2013
Indkaldelse  Beretning  Regnskab  Forslag med bilag  Budget  Referat

2012
Indkaldelse  Beretning  Regnskab  Budget  Referat

2011
Regnskab  referat  forslag  Budget  Beretning